ติดต่อเรา

 

ติดต่อเรา   

เทคโนธานี (Technopolis)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาคารสุรพัฒน์ 1 เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 0-4422-4813 โทรสาร 0-4422-4814

แผนที่ตั้งและ google map

 

 

 

 

 

ข่อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจังหวัดนครชัยบุรินทร์

Copyright © 2019. All Rights Reserved.