IMAGE
เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 1/2563
วันจันทร์, 23 กันยายน 2562
   เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ TOEIC... Read More...
IMAGE
เปิดรับสมัครการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEFR (English Proficiency Exam)
วันจันทร์, 23 กันยายน 2562
     เปิดรับสมัครการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEFR... Read More...
IMAGE
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
วันจันทร์, 23 กันยายน 2562
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์... Read More...
IMAGE activity2
วันจันทร์, 23 กันยายน 2562
... Read More...
IMAGE activity1
วันจันทร์, 23 กันยายน 2562
... Read More...
มีข้อผิดพลาด
  • แทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล
  • There was a problem loading image activity2.JPG